Spring naar content

meer over morgen

waarom dan?

Nederland vergrijst in snel tempo. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar doen. ActiZ heeft als branchevereniging van 400 zorgorganisaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken.

Met de publieksaanpak Praat vandaag over morgen betrekt ActiZ heel Nederland bij de toekomst van de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan. Hoe wil jij ouder worden? Welke wensen en verwachtingen heb jij? En wat kun jij betekenen voor je partner, je ouders, je buurvrouw? Kortom…hoe wil Nederland ouder worden?

 

Publieksonderzoek: Hoe wil Nederland oud worden?

ActiZ deed in 2019 een onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Hierin stonden vragen centraal als: Hoe wil Nederland oud worden? Wat verwachten Nederlanders van de toekomst van de zorg voor ouderen? En in hoeverre zijn ze nu al bezig met hun eigen oude dag? Hieruit blijkt dat een deel van de Nederlanders wel nadenkt over de oude dag, maar dat er niet of nauwelijks over wordt gesproken. Terwijl mensen daar wel behoefte aan hebben.

Het gesprek over de verwachtingen voor de oude dag loopt al snel aan tegen aannames over de (toekomst van de) zorg voor ouderen die het gesprek ernstig bemoeilijken. Zo zien mensen de zorg voor ouderen vooral als een taak voor de overheid of van zorgorganisaties. Ook denken mensen vaak negatief over de toekomst van de ouderenzorg. Met de publieksaanpak ‘Praat vandaag over morgen’ wil ActiZ het gesprek over de ouder worden aanjagen.

Hieronder wat cijfers uit het onderzoek. Wat opvalt: veel mensen zijn bereid om voor hun naaste(n) te zorgen. Voor buren of vrienden is dat een stuk minder. Mensen willen best iets regelen voor hun oude dag, maar slechts 16% heeft ook daadwerkelijk iets geregeld. En slechts 40% van de mensen praat met anderen over ouder worden.