Spring naar content

Praat vandaag over morgen

Meer over morgen

Het lijkt misschien nog ver weg, maar wie straks ook vol van het leven wil blijven genieten praat vandaag over morgen. Bijvoorbeeld over wat je voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar je nu woont nog bij je past of hoe je fit blijft. Wat vind jij belangrijk voor later? Begin op tijd het gesprek.

%
van de Nederlanders tussen de 60 en 75 jaar praat over later.
%
praat over de woning. Dit is het meest besproken onderwerp.
%
van de mensen die nog niet over later praat, wil binnen vijf jaar het gesprek hierover starten.
%
vindt praten over de toekomst nuttig.

In 2019 is Praat vandaag over morgen gestart. Een publieksaanpak om heel Nederland te betrekken bij de toekomst van de ouderenzorg. Praat vandaag over morgen is een initiatief van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt Praat vandaag over morgen in 2024 met de start van een landelijke publiekscampagne: ‘Wat vind jij belangrijk voor later?’ om het gesprek over later te stimuleren. 

Daarnaast organiseren de Seniorencoalitie, het Senioren Netwerk Nederland, ActiZ en Ouder Worden 2040 de komende twee jaar activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen een gesprek over hun toekomst te laten voeren.

Publieksonderzoek

Wat vind jij belangrijk voor later?

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deed onderzoeksbureau Kien in februari 2024 een onderzoek onder 1.043 Nederlanders tussen de 60 en 75 jaar. Hierin stonden vragen centraal als: In hoeverre zijn mensen tussen de 60 en 75 jaar al met de toekomst bezig? Hoe leven deze mensen nu? En hoe zien ze hun leven voor zich over 10 jaar?

Hieruit bleek dat 1 op de 2 over de toekomst praat. Van hen vindt 85% dit heel nuttig. De woning blijkt het meest besproken onderwerp. Maar liefst 76% heeft het hierover. Andere onderwerpen waar mensen tussen de 60 en 75 jaar veel over praten, zijn hoe ze jong van geest blijven (72%), fit blijven (67%) en hoe ze een sociaal leven behouden (63%).

Wat verder opvalt in het onderzoek: 35% van de ondervraagden geeft aan dat hun huis niet geschikt is om later in te blijven wonen. Toch blijft 80% het liefst in hun huidige woning wonen. 

Beeld bij onderzoek

Praat, zie, lees en luister over morgen