Spring naar content

Luister eens,
we moeten het echt even over morgen hebben.

Meer over morgen

We worden met elkaar steeds ouder. Toch denken of praten we hier nog nauwelijks over. Voorbereiden op onze eigen oude dag schuiven we liever voor ons uit. Het is de hoogste tijd dat we dat veranderen. Onder het motto Praat vandaag over morgen roepen we iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over ouder worden en de toekomst van de zorg voor ouderen.

%
van de Nederlanders heeft nog niets concreets geregeld voor hun oude dag
%
van de Nederlanders praat vrijwel nooit met anderen over ouder worden
%
van de Nederlanders is tussen de 65-80 jaar. De komende jaren neemt dit verder toe.
%
van de Nederlanders is bereid om een rol te spelen in de zorg voor hun naasten

Met de publieksaanpak Praat vandaag over morgen betrekken we heel Nederland bij de toekomst van de ouderenzorg. Die toekomst staat namelijk onder druk: door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, maar het aantal zorgmedewerkers stijgt niet mee. Dat betekent wat voor hoe we de zorg voor ouderen organiseren en wat we voor elkaar doen.

Daarom roepen we iedereen in Nederland op om in gesprek te gaan over morgen. Over hoe jij zelf ouder wilt worden, en wat je daarvoor kunt doen. Wat vind jij belangrijk voor later? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En wat kun jij zelf betekenen voor je partner, je ouders, je buurvrouw? Kortom… hoe wil Nederland ouder worden?

 

Publieksonderzoek

In opdracht van ActiZ werd in 2023 onderzoek gedaan naar hoe mensen kijken naar hun oude dag. De conclusie? We denken en praten er nog nauwelijks over. Voorbereid zijn we al helemaal niet. Simpelweg omdat we niet weten wát we kunnen doen, of omdat we er nog niet aan willen denken. Opvallend is dat 50-plussers het treffen van voorbereidingen vaker dan anderen voor zich uitstellen, terwijl ze het belang ervan wel erkennen. De resultaten uit het publieksonderzoek onderstrepen het belang van het gesprek over morgen.

 

Publieksonderzoek:
Nederland is niet voorbereid op eigen oude dag

Onderzoek vanuit campagne Praat vandaag over morgen

25 MEI 2023 PDF | 595.07 KB

Praat, zie, lees en luister over morgen