Spring naar content

5 feiten over mantelzorg

Praten over mantelzorg

Mantelzorg is hulp die je geeft aan een naaste die hulpbehoevend is. Dat kan je partner zijn, maar ook een buurvrouw of een vriend. In Nederland zijn zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers. De hulp die zij bieden variëert van een paar keer in de week boodschappen doen tot 24 uur per dag zorg en begeleiding. Bespreek jij met je naasten wel eens of zij mantelzorg zouden willen geven of ontvangen? Deze 5 feiten over mantelzorg kunnen je helpen bij een gesprek.

Mantelzorg hoef je niet alleen te doen

Er zijn allerlei mogelijkheden voor ondersteuning voor mantelzorgers. Zo zijn er mantelzorgmakelaars en mantelzorgsteunpunten die je kunnen helpen bij het regelen van allerlei zaken. Denk aan het aanvragen van hulpmiddelen, doorverwijzen naar ondersteuning of het regelen van respijtzorg (tijdelijke, vervangende zorg). Ook bieden ze vaak een luisterend oor. Op de website van Mantelzorg NL vind je een overzicht van steunpunten.

Vergoedingen zijn mogelijk

Mantelzorg is niet betaald. Toch kun je wel in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen of regelingen. Zo kun je soms reiskosten aftrekken of een parkeervergunning aanvragen. Ben je aanvullend verzekerd? Dan vergoed je zorgverzekeraar vaak allerlei zaken, zoals cursussen, extra hulp of de inzet van een mantelzorgmakelaar. Als degene voor wie je zorgt een persoonsgebonden budget heeft, is het mogelijk dat hieruit wordt betaald. Tot slot bieden gemeenten vaak waardering aan mantelzorgers in de vorm van een kortingspas, cadeaubon of een jaarlijks bedrag. Meer over vergoedingen en regelingen vind je op www.mantelzorg.nl.

Combineren van werk en mantelzorg is mogelijk

Maar liefst 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Om dit vol te houden is het belangrijk om mantelzorg bespreekbaar te maken op het werk. Dat levert vaak begrip op en hulp als dat nodig is. Het is ook goed om te weten dat je als mantelzorger recht hebt op een aantal wettelijke verlofregelingen (let op: niet altijd doorbetaald). De wet Flexibel werken regelt bovendien de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. Lees deze tips op MantelzorgNL.

Hulpvragen is soms moeilijk

Wil je wel iets doen voor iemand uit de buurt, maar heb je geen idee of iemand hulp nodig heeft? Bedenk dan dat slechts negen procent van de 70-plussers bereid is om iemand die ze niet kennen te benaderen met een hulpvraag. Ook van mantelzorgers is bekend dat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen. Vraagverlegenheid heet dat. Mensen vullen vaak voor de ander in of die tijd, zin of mogelijkheden heeft. Dus wacht niet op een vraag die komt, maar bied aan of je iets kunt doen. Of beter nog: doe het gewoon.

Mantelzorgen geeft voldoening

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen. Het geeft mensen voldoening om iets voor een ander te doen. Om dat zo te houden, is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Hoe? Door zelf ook hulp te vragen en te accepteren, erover te praten als het zorgen soms teveel wordt, advies te vragen aan professionals over hoe je bijvoorbeeld bepaalde zorgtaken moet uitvoeren en ook voldoende tijd voor jezelf te nemen.

Veel mantelzorgers ervaren dat ze geleidelijk de rol als mantelzorger op zich nemen. Sommige mensen hebben zelfs langere tijd niet door dat ze mantelzorg verlenen aan hun naasten. Als (beginnend) mantelzorger kan er veel op je af komen. Daarom schreven Loïs Kaihatu en Krista Peeters, met hulp van ervaringsdeskundigen en professionals, een praktijkboek dat helpt overzicht en structuur te houden in de zorg die je levert als mantelzorger. Het ‘Dagboek van de Mantelzorger’ kan je bestellen via www.dagboekvandemantelzorger.nl

 

mantelzorg

Tips & tools

Alles over mantelzorg
www.mantelzorg.nl

Hulp bij praten over later
www.mantelzorg.nl/pratenoverlater

Praktijkboek “Dagboek van de mantelzorg”
www.dagboekvandemantelzorger.nl