Spring naar content

Twee innovatieve ontwerpen voor toekomstbestendige ouderenzorg

ActiZ is vorig jaar een samenwerking aangegaan met de creatieve industrie via de Dutch Design Foundation. De brancheorganisatie heeft twee vraagstukken uit de ouderenzorg bij de ontwerpbureaus neergelegd. Een van de gekozen ontwerpstudio’s, studio Anne Ligtenberg is gevraagd om een ontwerp te ontwikkelen gericht op het faciliteren van wederkerigheid van de hulpvrager en hulpverlener. We are Social Rebels heeft een ontwerp ontwikkeld waarbij mensen soepel kunnen leven, wonen en zorg en ondersteuning kunnen krijgen in de wijk. Inmiddels zijn de ontwerpen klaar en overhandigd aan de minister voor langdurige zorg en sport, Conny Helder.

Klaar voor gebruik

Uiteindelijk zijn door de twee ontwerpstudio’s de volgende ontwerpen ontwikkeld:
1. BINGO ‘Wat wil jij later worden als je oud bent’, ontwikkeld door Studio Anne Ligtenberg. Het spel heeft als doel het gesprek te stimuleren tussen jong en oud en na te denken over een alternatieve invulling van de oude dag. Aan de hand van kaarten met zestien persona’s en kaarten met uitdagingen, wordt dit spel gespeeld. Het gaat hierbij vooral om de  samenwerking met elkaar. Dit spel kan met verschillende doelgroepen gespeeld worden (zorgmedewerkers, familie van cliënten, buren, pensioengerechtigden).

2. Onder de naam ‘de Buurtwoongroep’ heeft We Are Social Rebels een menukaart ontwikkeld voor een samenlevingsvorm, de flexibele ‘Buurtwoongroep’. Dit concept creëert een grotere sociale cohesie in de buurt en stimuleert het delen van woonruimtes.
Deze optelsom zorgt ervoor dat ouderen langer en actiever in de buurt kunnen blijven wonen. Het houdt ouderen fit en verbonden met andere generaties en gaat (eventueel aan de hand van een ‘buurtsafari’) uit van waar de energie in de wijk al zit.

Embassy of Inclusive Society

ActiZ is ervan overtuigd dat de creatieve industrie de branche kan helpen met oplossingen en handelingsperspectieven voor het demografische vraagstuk. Daarom is de samenwerking met de Dutch Design Foundation bestendigd door strategisch partner te worden van the Embassy of Inclusive Society. Dit is een mooi vervolg op de samenwerking met de bovengenoemde ontwerpstudio’s.

De branchevereniging is blij dat deze samenwerking wordt uitgebreid. Al geruime tijd gaat ActiZ het gesprek met de samenleving aan over de veranderde zorg voor ouderen, in de vorm van Praat Vandaag over Morgen. Deze nieuwe, innovatieve samenwerking sluit daar naadloos op aan.