Spring naar content

In gesprek met Anneke Westerlaken

Nederland vergrijst in snel tempo. De babyboomgeneratie wordt ouder en de piek van de vergrijzende samenleving bereiken we over 20 tot 30 jaar. ‘Dat lijkt ver weg’, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging ActiZ, ‘maar de eerste gevolgen van de vergrijzing zien we al. De krappe arbeidsmarkt en de vele vacatures bijvoorbeeld en de wachtlijsten in de ouderenzorg.’

‘De vraag naar ouderenzorg groeit harder dan het aanbod dat er is. Die boodschap is misschien lastig, maar de cijfers liegen er niet om’, vertelt Westerlaken: ‘Het aantal 90-plussers en mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar. Maar het aantal medewerkers in de zorg verdubbelt niet.’ Dat is ook niet realistisch volgens de ActiZ-voorzitter. ‘De komende jaren gaan ook veel zorgmedewerkers met pensioen en dunt de aanwas van jonge mensen op de arbeidsmarkt uit. De zorg voor ouderen moet dus anders’, stelt Westerlaken. Volgens ActiZ moeten de maatschappelijke verwachtingen over de oude dag worden bijgesteld, is er meer aandacht nodig voor de rol van mantelzorgers en zullen jong én oud nadrukkelijker met elkaar in gesprek moeten om tot nieuwe oplossingen te komen.

Ouder worden bespreken

‘Verandering begint ook bij mensen zelf’, legt Westerlaken uit, ‘Want ouder worden is een onderwerp waar we te weinig bij stil staan en te weinig met elkaar over spreken.’ Dat liet onderzoek dat ActiZ uitvoerde ook zien: De helft van de Nederlanders spreekt niet met anderen over de organisatie van zorg voor de eigen oude dag, zoals een geschikte woning en verzorging.

‘In Nederland hebben we de zorg voor ouderen en langdurig zieken over het algemeen goed voor elkaar’, vertelt Westerlaken. ‘Bij werkbezoeken aan verpleeghuizen of wanneer ik meerijd met wijkverpleegkundigen, overal waar ik kom vallen de betrokkenheid, expertise en trots mij op.
En toch is een verandering nodig. Een verandering die meer betrokkenheid tussen generaties betekent en meer maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg voor ouderen.’

Praat vandaag over morgen

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ helpt mensen om het gesprek met elkaar te kunnen voeren. Westerlaken: ‘We roepen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan: Hoe wil jij ouder worden? Welke wensen en verwachtingen heb jij? En wat kun jij betekenen voor je partner, je ouders, je buurvrouw? Net als het klimaat is de toekomst van de zorg voor ouderen een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen aangaat en waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen.’

Dit bericht verscheen eerder op de website van Seniorenwijzer.