Spring naar content

‘Best freêt mee’

Onder het motto: ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en met een opvoeding waarbij zorgen voor anderen met de paplepel werd ingegeven, zijn Jac en Gerrie actief binnen de Belangenvereniging Senioren Steensel. In dit dorp is maar liefst 13% van de 50-plussers hierbij aangesloten. De vereniging zet zich in voor actieve deelname van senioren in de samenleving, het stimuleren van onderlinge contacten en het bevorderen van zelfredzaamheid. Zo wordt ook in deze Kempische Zaligheid rekening gehouden met ouder wordende dorpsgenoten.

Jac is de enthousiaste voorzitter van de Belangenvereniging Senioren Steensel. “Onze vereniging is er voor gezelligheid maar ook als we elkaar nodig hebben. Samen met vrijwilligers, professionals, mantelzorgers en de Dorpsraad Steensel zorgen we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. We geven bijvoorbeeld advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), helpen bij het invullen van formulieren en hadden kortgeleden onze eerste vitaliteitsdag. Vrijwilligers verzorgen een vervoers- en klussendienst en we organiseren themabijeenkomsten over mobiliteit en zo lang mogelijk de eigen regie behouden. Daarnaast organiseren we ook veel leuke activiteiten zoals met elkaar eten, koffiedrinken, fietsen, wandelen, gymmen, koersballen en kaarten. Of we gaan naar de film, op excursie of op reis. En ja, we doen veel en er wordt veel gebruik van gemaakt. In Brabant zeggen we dan: ‘daar zijn we best freêt mee’; oftewel daar zijn we best trots op.”

Ga buiten wandelen, spreek een ander aan en maak een praatje

Gerry is ook actief binnen de belangenvereniging. “Ik ben geboren in de oorlog en toen was het armoetroef. Toch deelde mijn moeder alles wat ze ‘over’ had. Dat is mijn voorbeeld: niet alleen aan jezelf denken maar ook aan anderen. Armoe en eenzaamheid zijn er nog steeds. Naast mijn vrijwilligerswerk bij de vereniging, ga ik met enige regelmaat op huisbezoek bij mensen die nauwelijks de deur uitkomen om wat voor reden dan ook. Deze mensen zijn blij als je komt. Bij de een kun je iets doen, anderen vinden het fijn om samen koffie te drinken. Ik merk dat deze bezoekjes als heel positief worden ervaren. In het dorp zijn er overigens meer mensen die voor elkaar zorgen of op elkaar letten. Er zijn ook mensen die iemand uitnodigen om samen mee te eten of te buurten.”

Die vooruitziende blik zou ik andere, jonge pensionado’s ook aanraden

Jac: “Ons advies aan anderen? Ik ben met pensioen en ben nu fit genoeg om van alles te organiseren. Straks is het misschien anders en dan heb ik hopelijk een netwerk van mensen opgebouwd, die op hun beurt voor ons zorgen. Die vooruitziende blik zou ik andere, jonge pensionado’s ook aanraden.” Gerry: “Mijn advies is: ga buiten wandelen, spreek een ander aan en maak een praatje. Dan zie je hoe het met iemand gaat. Als het niet goed is, kun je eventueel actie ondernemen.”

Wacht niet tot morgen en ga vandaag het gesprek aan.

Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

 

Begin op tijd het gesprek over zorg, wonen en fit blijven.

Het lijkt misschien nog ver weg, maar wie straks ook vol van het leven wil blijven genieten, praat vandaag over morgen. Bijvoorbeeld over wat je voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar je nu woont nog bij je past of hoe je fit blijft. Wat vind jij belangrijk voor later?

Begin op tijd het gesprek. Gebruik de gesprekskaarten en praat vandaag over morgen.