Spring naar content

de podcast Over Morgen

Op 30 oktober, de Dag van de Zorg voor Morgen, is de podcast Over Morgen gelanceerd. In een vierdelige serie gaat Jeroen Westermann in gesprek met innovatiespecialisten, millennials, babyboomers en (zorg)bestuurders over ouder worden. Hoe willen zij zelf ouder worden? Wat kunnen zij doen of wat doen ze al voor ouderen in hun omgeving? En wat is daar volgens hen voor nodig?

De zorg wordt anders, dat staat vast. Het aantal ouderen neemt toe, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt niet. Dat betekent iets voor hoe we de zorg organiseren en wat we voor elkaar doen. Met de podcast Over Morgen proberen we verwachtingen over ouder worden en zorg bespreekbaar te maken. Vanuit vier verschillende perspectieven worden inzichten geboden en oplossingen geschetst voor de toekomst van de zorg voor ouderen.

Aflevering 4: (Zorg)bestuurders

In de vierde (en voorlopig laatste) aflevering gaat Jeroen in gesprek met Jeroen van den Oever, bestuurder bij zorgorganisatie Fundis en Marien de Langen, bestuurder van woningcorporatie Stadgenoot. Hoe kijken zij als bestuurders naar de zorg van morgen? Aan de hand van de inzichten die hij in zijn gesprekken heeft opgedaan verkent Jeroen met zijn gasten de kansen en oplossingen voor de toekomst van het ouder worden en de zorg voor ouderen. Waar wonen we? Welke rol speelt wederkerigheid? En wie moeten over dit vraagstuk meepraten? Dit en meer hoor je in aflevering 4.

Aflevering 3: Babyboomers

In aflevering 3 gaat Jeroen in gesprek met Ingrid Hansen en Cees de Reus. Hoe kijken babyboomers naar de zorg van morgen? Zowel Ingrid als Cees dragen op geheel eigen wijze iets bij in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Maar zelf ouder worden? Daar denken ze nog lang niet over na als vitale zestigers. Dus praten met hun kinderen daarover gebeurt ook nog niet. Maar wat als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen of chronisch ziek worden? Dit en meer hoor je in aflevering 3.

Aflevering 2: Millennials

In aflevering 2 gaat Jeroen in gesprek met Tom van Eijk van Stichting JOW! en Marieke Jacobs van Palet Welzijn. Beiden zijn op geheel eigen wijze bezig met de zorg van morgen. Toen Tom’s opa ouder werd zochten ze voor hem een maatje om activiteiten mee te ondernemen. Dat inspireerde hem tot het oprichten van Stichting JOW!, waarbij ouderen aan jongeren gematcht worden voor het ondernemen van activiteiten, thuis of in het verpleeghuis. Maar ook Marieke, die o.a. werkt aan het project Bakkie op de Bakfiets, ziet veel in het zoeken van de verbinding met én tussen ouderen. Dit en meer hoor je in aflevering 2.

Aflevering 1: Innovatiespecialisten

In aflevering 1 gaat Jeroen in gesprek met Patricia de Koning en Jan Willem Alst, innovatiespecialisten bij zorgorganisatie Fundis. Innovatie en technologie spelen een grote rol voor de toekomst van de zorg voor ouderen, stellen zij. De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan snel en door de coronacrisis zien zij ook meer acceptatie van technologie, zoals beeldschermzorg. Patricia: “Door corona kan ineens mijn oma van 88 met ons videobellen.” Welke uitdagingen zien zij in de toekomst? Hoe kunnen we die aanpakken? En welke innovaties en nieuwe technologieën kunnen ons hierbij helpen? Dit en meer hoor je in aflevering 1.

De podcast Over Morgen is een co-creatie van ActiZ en Fundis.

Socials podcast 4 - 1080x1080

Meer weten?

Stichting JOW!
www.jow-nederland.nl

Palet Welzijn
www.paletwelzijn.nl

Fundis
www.fundis.nl