Spring naar content

Goed ouder worden in Almere

Binnen het netwerk Goud in Almere werken gemeente, senioren, bewonersinitiatieven, organisaties, woningcorporaties en bedrijven samen aan een Almere waar we goed oud kunnen worden.

 

Almere is een jonge stad, gebouwd voor jonge mensen. Eengezinswoningen met trappen en tuinen en een parkeerplaats voor de deur bepalen voor een belangrijk deel het stadsbeeld. Maar de jonge mensen van toen worden oud. Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland.

Goud in Almere

De vergrijzing vraagt iets van de stad op het gebied van o.a. wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Er gebeurt al veel in de stad: er zijn bewonersinitiatieven, er zijn organisaties die projecten opzetten en is er beleid dat rekening houdt met de vergrijzing. Goud in Almere verbindt en faciliteert deze initiatieven. Als netwerk hebben we een gezamenlijk doel: een Almere waarin we waardig oud kunnen worden, waarbij het accent waardig ‘de kwaliteit van leven’ benadrukt én dat ouderen van waarde zijn voor Almere, hun buurt en omgeving. Met dit netwerk dragen we bij dat we met zijn allen nadenken over de dag van morgen!

Afbeelding Goud in Almere
Meer weten? Vragen?

Kijk eens op goud.almere.nl of neem contact op via goud@almere.nl.