Spring naar content

Uitkomsten publieksonderzoek: Nederland is niet voorbereid op eigen oude dag

Ruim 80 procent van alle Nederlanders heeft nog niets concreets geregeld voor hun oude dag en de zorg die ze als oudere nodig hebben. Dat blijkt uit landelijk publieksonderzoek van branchevereniging ActiZ. Meer dan de helft van heel Nederland praat ook nooit met anderen over hun eigen oude dag. ‘Dit zijn aantallen om je letterlijk zorgen over te maken’, aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. ‘Door de oplopende vergrijzing en alle uitdagingen die de zorg nu al kent, moet elke Nederlander nu al nadenken over ouder worden.’

Uitstelgedrag

In het onderzoek valt op dat ruim een kwart van alle mensen het gesprek over ouder worden uitstelt. Vooral 50-plussers vertonen dit uitstelgedrag, terwijl zij wel erkennen dat het gesprek hierover belangrijk is. De motivatie van deze uitstellers: niet weten wat je nu al kan regelen om voorbereid te zijn op ouder worden. Ook vinden sommigen zichzelf nog te jong om daarmee bezig te zijn. Of men zegt: ‘Oud worden duurt nog zo lang, er kan nog heel veel veranderen in de tussentijd.’
Nederlanders die wel iets concreets hebben geregeld voor hun toekomstige zorg, geven als motivatie om voorbereid te willen zijn op de toekomst en dat zij niet afhankelijk willen zijn.

Afvinklijstje

Bij veel Nederlanders ontbreekt dus het handelingsperspectief. ‘Eigenlijk moet iedereen een afvinklijstje hebben, waardoor ze weten wat ze nu al kunnen doen om goed oud te worden’, aldus Westerlaken. ‘Voor zichzelf of voor hun naasten. We weten dat voorbereiding zo ontzettend belangrijk is. De zorg voor ouderen verandert enorm: het aantal ouderen stijgt gigantisch, terwijl het personeel veel minder hard meegroeit. Dit doet een groot beroep op de samenleving, die zorgzamer moet worden’

‘Denk bijvoorbeeld alvast na over wat je zelf kan organiseren voor je eigen oude dag?’, gaat Westerlaken verder. ‘Wat kan je aanpassen aan je eigen woning: is die al drempelvrij? Heb je al mensen om je heen verzameld die je met alledaagse taken kan ondersteunen? Vaak denken mensen dat als je ouder wordt, de waarde van je leven minder wordt. Maar als je op tijd begint met voorbereiden, kun je ook heel veel problemen voorkomen. Zoals bijvoorbeeld eenzaamheid of het risico op vallen.’

Meer zorgen voor elkaar

Gelukkig is Nederland zelf wel bereid om goede ouderenzorg te realiseren, laten de resultaten zien. Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, gezonder eten, hun woning drempelvrij maken en gebruikmaken van technologie en zijn zelfs bereid te verhuizen naar een woning die meer voor hun geschikt is.

Driekwart van alle Nederlanders is bereid om voor hun eigen partner te zorgen. 64 procent wil ook zorgen voor mensen uit de buurt, vrienden en kennissen, en voor de eigen ouders (60 procent). ‘De bereidheid om voor elkaar te zorgen is er gelukkig al. Dat is mooi, want de uitdagingen in de zorg zijn niet alleen het probleem van de ouderenzorg, maar van heel Nederland’, benadrukt de ActiZ-voorzitter.

“Eigenlijk moet iedereen een afvinklijstje hebben, waardoor ze weten wat ze nu al kunnen doen om goed oud te worden”


ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken

Praat vandaag over morgen

Het is dan wel van belang dat Nederlanders concreet weten wat ze kunnen doen voor hun eigen oude dag. De overheid speelt hierin, wat ActiZ betreft, een belangrijke rol. ‘Dus overheid, stimuleer niet alleen het gesprek over ouder worden, maar geef ook inzicht in welke mate je bijvoorbeeld je eigen huis kan aanpassen, of in hoeverre je je eigen werk met mantelzorg kan combineren.’ Maar ook de samenleving is hierin aan zet, iedereen wil op zijn eigen manier oud worden.

Om hierover het gesprek aan te jagen, is ActiZ de campagne Praat vandaag over morgen gestart. ‘Het is van belang om nu alvast over je eigen wensen en verwachtingen te praten’, sluit Westerlaken af. ‘Ik wil iedereen aanbevelen om je nu al voor te bereiden op de toekomst.’

Publieksonderzoek Over Morgen

Vind hier de factsheet met de uitkomsten van het publieksonderzoek.