Spring naar content

Omzien naar elkaar in het Dorp van Morgen

Het Dorp van Morgen moet een fijne plek blijven om te wonen en te leven. In een gemeenschap waar je ertoe doet en waar je naar elkaar omkijkt. In Achthuizen lukt dit, mede dankzij een bruisend activiteitenaanbod in D’8Huiskamer. De Dorpsraad, de werkgroep Leefbaarheid en andere vrijwilligers maken sinds de opening in juni 2023 wekelijkse en maandelijkse activiteiten mogelijk, om participatie, preventie en welzijn te stimuleren.

Groei aan reguliere activiteiten

Inmiddels valt er bijna elke dag wel iets in D’8Huiskamer te beleven. Zo is er wekelijks op maandag om 15.00 uur ‘Meer bewegen voor ouderen’ en op donderdag om 10.00uur een koffiemorgen. Elke tweede dinsdag van de maand is er om 10.00 uur een handwerkochtend en om 14.00 uur een inloopspreekuur voor digitale ondersteuning. De eerste vrijdag van elke maand is er om 14.00 uur een spelletjesmiddag en elke laatste vrijdag van de maand is er om 19.00 uur Jeugdsoos8’JAC. Ook voor invulling tijdens de schoolvakanties wordt gezorgd door de werkgroep Leefbaarheid.

Thema activiteiten voor jong en oud 

In de middag van 23 februari nam een grote groep kinderen deel aaneen knutselworkshop en er werden cupcakes versierd. Deze activiteit gebeurde in samenwerking met Jeugdclub De Volhouders. In de avond kwam de oudere jeugd langs voor Jeugdsoos 8’JAC en werd er voetbal gekeken en werden er spelletjes gespeeld. Dinsdag 27 februari serveerden de vrijwilligers van D’8Huiskamer snert & pannenkoeken. Het werd een gezellige avond waarbij verschillende mensenhun partner, buur, vriend of familielid hadden meegenomen. 

Omkieken naor mekoare

Regelmatig zijn er professionals vanuit het initiatief Dorp van Morgen aanwezig. Zo kwam welzijnscoach van Stichting ZIJN Floor van Dilst al eerder vertellen over Positieve Gezondheid. Haar collega, Petra Wolffenbuttel, nam in februari het stokje over en kwam tijdens de koffiemorgen vertellen over het thema Vroegsignalering. Als je “Omkiekt naor mekoare” zie je bijvoorbeeld dat de gordijnen langer dicht blijven dan normaal of dat de postbus niet geleegd wordt. De aanwezigen kregen aan de hand van een signalenkaart handvatten mee hoe hier mee om te gaan, vooral als je mensen minder goed kent.

Kom ook eens langs in D’8Huiskamer in Achthuizen, waar inwoners, vrijwilligers en professionals samen werken aan het Dorp van Morgen.

Bron: www.go.degoedenieuwetijd.nl