Spring naar content

‘Praat vandaag over Morgen’ van start

Praat vandaag over morgen

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ is van start gegaan. Hiermee wil ActiZ, de brancheorganisatie van zorgorganisaties iedereen in Nederland oproepen om het gesprek aan te gaan over ouder worden. 

Dit gesprek is nodig, omdat Nederland in snel tempo vergrijst. Het staat vast dat dat de zorg voor ouderen zal veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal. Met ‘Over morgen’ wil Actiz het gesprek hierover aanjagen. Er zijn gesprekskaarten ontwikkeld, een website met voorbeelden, inspiratie en tips en er volgen debatreeksen en regionale acties. Ook is er een rondreizend bankje waarop Nederlanders met elkaar in gesprek gaan over hun verwachtingen over hun eigen oude dag en die van de mensen om hen heen.

De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Waar nu 1 op de 9 mensen in de zorg werken, zijn er straks 1 op 4 nodig. Het is daarom nu belangrijk om na te denken over de toekomst van ouder worden. Die rol ligt niet alleen bij de overheid en zorgaanbieders. Het vraagt om een maatschappelijk aanpak. ‘Net als het klimaat, is de toekomst van ouder worden een maatschappelijk vraagstuk, dat voor iedere Nederlander van levensbelang is, jong en oud.’