Spring naar content

Save the date: ‘Morgen gebeurt het’, 22 september in het Isala Theater

Op 22 september 2021 organiseren zes ouderenzorgorganisaties, in samenwerking met Themater, een thema-avond over de toekomst van de ouderenzorg in de regio Capelle en Krimpen aan den IJssel. Hoe willen Capelle- en Krimpenaren ouder worden? En wat is daarvoor nodig?

We worden met elkaar gemiddeld steeds ouder. Er zijn inmiddels zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in ons land en prognoses gaan uit van een kleine 3 miljoen in 2045. Sta je zelf wel eens stil bij het feit dat je over één of soms enkele decennia ook tot deze groep behoort? Of ben je al één van die ouderen? Waar wil je dan wonen? Is er straks voldoende zorg of zullen we vooral een beroep (moeten) doen op familie, buren of vrienden? Maakt allerhande nieuwe technologie (bijvoorbeeld de huisrobot) ons leven straks gemakkelijker of misschien zelfs beter?

Aanleiding

Ouderenzorgorganisaties De Zellingen, De Vijverhof, Aafje, Cedrah, Humanitas en Lelie zorggroep hebben in 2020 een gezamenlijke regiovisie voor de ouderenzorg vastgesteld en gepresenteerd aan samenwerkingspartners zoals de gemeenten, de huisartsen en de onderwijsinstellingen. In deze visie is onder meer opgenomen dat ouderen, als dat nodig is met hulp, zo lang mogelijk thuis of dichtbij hun naasten blijven wonen. Is er specifieke zorg nodig, dan organiseren de zes organisaties dit, zoveel mogelijk in de buurt van naasten.

Willen wij voldoende zijn voorbereid op de ouderenzorg van morgen dan moeten wij vandaag – of uiterlijk morgen – beginnen. Wat willen de ouderen nu en in de toekomst en hoe kunnen wij hierop inspelen? Kan de zorg het in de toekomst nog wel aan? Zullen genoeg mensen in de toekomst in de zorg (willen) werken? De zes zorgorganisaties gingen de afgelopen maanden in gesprek met Capelle- en Krimpenaren over wat zij willen op het gebied van de ouderenzorg en in hoeverre jongeren en ouderen met dit thema bezig zijn.

Het programma

In de Thematersessie van 22 september gaat een uitgebreid panel op zoek naar antwoorden op vragen en opmerkingen uit deze gesprekken. Daarbij wordt ingegaan op een drietal thema’s:

  • Wonen en ouderenzorg
    Komen bejaardenhuizen weer terug; zijn er meer flexibele (woon)vormen denkbaar; hoe kan de samenwerking tussen zorginstellingen, woningbouwcorporatie en gemeente hierbij een rol spelen?)
  • Sociale verbanden en netwerken
    Ouder worden wil je vooral met dierbare naasten om je heen maar niet iedereen heeft dat sociaal netwerk; hoe kunnen we in de toekomst mantelzorg blijven omarmen
  • Technologie
    Ieder heeft gezien wat de coronacrisis al bood aan vormen van ‘beeldbellen’, zoals e-consults; domotica heeft de toekomst maar tegelijkertijd hebben ouderen juist zoveel behoefte aan persoonlijk contact.

De uitkomsten van deze avond zijn het startpunt (‘Morgen gebeurt het’) voor verdere gezamenlijke acties naar de toekomst van de ouderenzorg in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie en aanmelden.
Senior man in wheelchair having fun with his adult grandchildren outdoors

Meer weten over Themater? 
https://themater.org/