Spring naar content

Terugblik debatavond ‘Morgen gebeurt het’

Morgen gebeurt het. Dat was de boodschap van de Themater-avond op 22 september in het Isala Theater. Zes ouderenzorgorganisaties organiseerden in samenwerking met stichting Themater een gespreksavond over de toekomst van ouderenzorg in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Diverse panelleden spraken met inwoners en met elkaar over morgen. Hoe willen Capelle- en Krimpenaren ouder worden? En wat is daarvoor nodig?  ‘In gesprek over ouder worden, met alle generaties, is belangrijk, aldus één van de inwoners.

 

Bijna 300 inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel namen fysiek en online deel aan het gesprek op 22 september naar het Isala Theater. De initiatiefnemers kijken terug op een geslaagde avond. ‘Wat opvalt is de grote bereidheid van inwoners én organisaties in de regio, om samen dit vraagstuk op te pakken’, vertelt Jolanda Lindenberg na afloop van de avond.

De ouder wordende samenleving

Senior onderzoeker bij Leyden Academy, Jolanda Lindenberg, opende de avond met een verhaal over de sociaal-maatschappelijke positie van ouderen. Aan de hand van diverse onderzoeken schetste Lindenberg de ontwikkelingen van een steeds ouder wordende samenleving. In de beeldvorming rondom ouder worden staan twee beelden centraal, vertelt de onderzoeker. Het Zwitserse leven enerzijds, en de kwetsbare oudere anderzijds. Moraal van haar verhaal? Laten we minder de focus leggen op wat er níet meer kan, en meer uitgaan van wat er nog wel allemaal mogelijk is. ‘We mogen trotser zijn op oud zijn, ook al zijn we soms afhankelijk van anderen’, erkende één van de inwoners.

‘Aandacht hebben voor wat ouderen zelf belangrijk vinden in het leven’

 

Lindenberg: ‘Ik pleit ervoor om meer in te zetten op levenstevredenheid: dat gaat over dingen die we belangrijk vinden in het leven, over plannen en wensen. Dat gaat om meer aandacht hebben voor wat ouderen zelf belangrijk vinden in het leven. En ons beeld van ouder worden bij te stellen. Dat is niet alleen een opdracht voor de zorg, maar een collectieve opdracht. Als we kijken naar de toekomst van ouder worden, dan is dat een opdracht voor de oudere van nu, en de oudere van morgen.’

Wonen en welzijn

Drie duo’s spraken met elkaar en met inwoners over een drietal thema’s. In het eerste gesprek stond het thema wonen centraal. Wethouder van Krimpen aan den IJssel, Hugo van der Wal, sprak met Sabine Smits Schouten, werkzaam bij woningcorporatie Havensteder. Wat is volgens Smits Schouten nodig voor een goede toekomst van ouder worden? In de eerste plaats gaat het om genoeg beschikbare woningen die passen bij de verschillende levensfases van ouderen. Smits Schouten: ‘Er zijn tussenvormen van wonen nodig, dat vraagt om maatwerk. Maar zetten ook in op goede samenwerking tussen zorg, woningcorporaties en gemeente.’

‘We zetten in op goede samenwerking tussen zorg, woningcorporaties en gemeente.’

 

Het gesprek vervolgde zich over het belang van sociale netwerken. Hans Roskam, van Stichting Welzijn Capelle, en Simone Vuijk, werkzaam als huisarts in de regio, schoven aan op het podium. Als huisarts zou Vuijk graag meer tijd en ondersteuning willen om sociale visites te organiseren: tijd om bij mensen langs te gaan om te onderzoeken wat er speelt. ‘Ik ben huisarts geworden om mensen te leren kennen, maar daar kom ik niet aan toe. Veel problemen hebben geen medische oorzaak. Tijd om dat met cliënten te bespreken is essentieel.’ Roskam herkent de wens: ‘Voor welzijn is die tijd belangrijk om meer in te kunnen zetten op preventie. En om inwoners te leren voor zichzelf te zorgen. Dat wordt steeds belangrijker met het oog op de groeiende zorgvraag. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat inwoners het zelf moeten oplossen. Wij kunnen daarin ondersteunen.’ Inwoners zien het belang van een sterk sociaal netwerk: ‘Elkaar beter leren kennen, meer netwerken vormen. Maar ook vaker met elkaar in gesprek over ouder worden.’

De rol van technologie

In het derde en laatste panelgesprek spreken bestuurder Albert van Wijk van het IJsselland Ziekenhuis en bestuurder van ouderenzorgorganisatie DeZellingen, Frida van der Sloot. Van der Sloot’s droommaatregel voor prettig ouder worden? ‘Meer naar elkaar omkijken.’ Van der Sloot en Van Wijk spreken over de rol van technologie. De inzet van technologische middelen kan mensen helpen langer thuis te kunnen blijven wonen en voor zichzelf of hun naasten te zorgen. ‘Zo  vroeg mogelijk beginnen met het eigen maken van technologie is een belangrijke opgave’, vindt Van der Sloot. De keerzijde? Minder warme zorg, vinden inwoners. ‘Het mooiste is een combinatie van technologische hulpmiddelen en warme, persoonlijke zorg’, aldus één van de inwoners.

‘Nu al nadenken over het ouder worden. Dat moet iedereen zich meer eigen gaan maken.’

 

‘Technologie kan ervoor zorgen dat ouderen niet altijd naar het ziekenhuis komen, of dat zorg op afstand kan plaatsvinden’, stelt van Wijk. Dat is belangrijk, omdat de zorgvraag stijgt maar de beschikbare zorg niet toeneemt. Van der Sloot vult aan: ‘We maken de verwachtingen bespreekbaar. We kunnen niet alles met zorg oplossen.’ De inwoners vinden het een duidelijke boodschap: ‘Nu al nadenken over het ouder worden. Dat moet iedereen zich meer eigen gaan maken.’

Afspraken

Aan het einde van de avond worden de betrokken panelleden gevraagd wat ze samen gaan doen. Van der Wal nodigt alle panelleden uit op het gemeentehuis om verder te praten. Maar ook wil de wethouder met ouderen in gesprek over de inzet van technologie. Bestuurder Frida van der Sloot en Sabine Smits Schouten van Havensteder maken de afspraak om concrete plannen te maken. En de inwoners? Die zijn aan het denken gezet. Over hoe ze zelf, en met elkaar, ouder willen worden in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Dagvoorzitter Frénk van der Linden vraagt ten slotte aan inleider Jolanda Lindenberg wat haar bijblijft van de avond. Lindenberg: ‘De bereidheid om met elkaar verder te komen.’

 

Beeld zaal 'Morgen gebeurt het'

Meer weten over het maatschappelijk debat in de regio Capelle en Krimpen aan den IJssel?