Spring naar content

Toegankelijkheid

Praatvandaagovermorgen.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Ook bijvoorbeeld mensen die slechtziend zijn of een andere handicap hebben. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan horen we dat graag. Laat het ons dan weten.

Wat is een toegankelijke website?
Een toegankelijke website is een website die voor iedereen goed te gebruiken is. Deze website is van een campagne van de overheid. Alle websites van de overheid moeten voldoen aan bepaalde eisen om toegankelijk te zijn. Dat is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarin staat dat websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals opgeschreven in EN 301 549/WCAG 2.1.

Ook moet de overheid laten weten of hun website aan die eisen voldoet of niet. Het onderzoek voor deze website wordt maart 2024 uitgevoerd en de resultaten zullen hier worden gepubliceerd.

Problemen met toegankelijkheid melden
Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via praatvandaagovermorgen@minvws.nl.